Công thức, Cách làm, nấu Phá lấu

Bao tử phá lấu xào với bông cải ớt chuông cần tay

Thú linh heo phá lấu

Bao tử heo phá lấu

Bao tử phá lấu

Phá lấu Tim/Bao tử

Bao tử heo phá lấu xào với củ kiệu

Ruột già Phá lấu heo xào cải chua

Ruột già phá lấu heo xào với khổ qua

Bao tử phá lấu xào với cải chua

Bao tử phá lấu heo xào dưa leo